Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Innowacje w szkole (warsztaty)Program:
  1. Innowacyjność integralnym elementem funkcjonowania szkoły XXIw.
  2. Podstawowe zasady obowiązujące przy projektowaniu i wdrażaniu innowacji pedagogicznych.
  3. Innowacje sprzyjające wyzwalaniu  kreatywności i rozwijaniu przedsiębiorczości uczniów.

Terminy realizacji:
16-11-2019 w godz. 09.00-13.00
23-11-2019 w godz. 09.00-13.00

Cena: 100,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy, nauczyciele szkół podstawowych
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Lena Tkaczyk
Prowadzący: Lena Tkaczyk