Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Innowacyjne myślenie w szkole i o szkole (warsztaty)Program:
  1. STEM vs. STEAM.
  2. Konstruktywizm vs. konektywizm.
  3. Sztuczna inteligencja.
  4. Przestrzeń (w) edukacji.
  5. Myślenie komputacyjne.
  6. Aktywne kreowanie nowej rzeczywistości.

Terminy realizacji:
12-02-2020 w godz. 14.30-17.45

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Anna Puścińska