Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Innowacyjne rozwiązania technologiczno-dydaktyczne w nauczaniu języka obcego (warsztaty)Program:
  1. Nowoczesne aplikacje i narzędzia internetowe wspierające nauczanie języków obcych.
  2. Programowanie i kodowanie na zajęciach języka obcego. Zastosowanie ozobotów.

Terminy realizacji:
06-03-2020 w godz. 15.15-17.30
07-03-2020 w godz. 09.30-11.45

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Patryk Krzemiński
Prowadzący: Patryk Krzemiński, Anna Puścińska