Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Innowacyjnie z Laboratorium Przyszłości (warsztaty)Program:
1.Laboratoria Przyszłości w szkołach podstawowych
2.Innowacje metodyczne z wykorzystaniem Laboratoriów Przyszłości

Terminy realizacji:
15-03-2023 w godz. 14.30-17.30

Cena: 30 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Prowadzący: Ewa Olejnik