Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Innowacyjny dyrektor - wdrażanie nowych rozwiązań w funkcjonowaniu szkoły/placówki (warsztaty)Program:
  1. Przepisy prawa oświatowego dotyczące innowacji.
  2. Dyrektor wobec innowacji w szkole.
  3. Proces tworzenia i wdrażania innowacji w szkole.
  4. Przykłady dobrych praktyk.

Terminy realizacji:
09-11-2017 w godz. 10.00 - 12.30

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik