Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Inspirujące narzędzia wspomagające efektywne uczenie się matematyki w klasach IV-VIII (warsztaty online)Program:
1. Nowoczesne metody nauczania matematyki
2. Czynnościowe nauczanie matematyki
3. Wykorzystywanie gier na lekcji matematyki
4. Pomysły na ciekawe lekcje matematyki

Terminy realizacji:
09-11-2021 w godz. 15.00-16.30

Cena: 30 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Puścińska Anna
Prowadzący: Klimczyk Justyna