Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Integracja sensoryczna - dlaczego jest ważna i jak należy podnosić jej poziomProgram:
  1. Dysfunkcje sensoryczne i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka.
  2. Propozycje ćwiczeń i zabaw wspierających rozwój procesów SI.


Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska
Prowadzący: Irena Kaczmarowska