Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Integracja sensoryczna - dlaczego jest ważna i jak nauczyciel może podnosić jej poziom? (warsztaty)Program:
  1. Dysfunkcje sensoryczne i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka.
  2. Propozycje ćwiczeń i zabaw wspierających rozwój procesów SI.

Terminy realizacji:
25-11-2017 w godz. 08.15 - 13.00

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska
Prowadzący: Irena Kaczmarowska