Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Integracja zespołu klasowego (warsztaty)Program:
  1. Najważniejsze elementy procesów grupowych, struktura grupy
  2. Czynniki wpływające na funkcjonowanie grupy
  3. Sposoby integrowania grupy


Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Maciej Krzemiński
Prowadzący: Maciej Krzemiński