Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Integracja zespołu klasowego (warsztaty)Program:
  1. Najważniejsze elementy procesów grupowych, struktura grupy
  2. Czynniki wpływające na funkcjonowanie grupy
  3. Sposoby integrowania grupy

Terminy realizacji:
07-11-2017 w godz. 15.00 - 17.30
21-11-2017 w godz. 15.00 - 17.30

Cena: 60,00 zł
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Maciej Krzemiński
Prowadzący: Maciej Krzemiński