Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Inteligencja emocjonalna - czy potrafisz ją rozpoznać u siebie i innych? (seminarium)Program:
  1. Pojęcie kompetencji emocjonalnych i społecznych.
  2. Komponenty inteligencji emocjonalnej.
  3. Rola inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym.


Cena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Dorota Łańcucka, dr hab. Wojciech Gulin