Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Inteligencja emocjonalna - czy potrafisz ją kształtować u siebie i innych? (warsztaty)Program:

2x4 godziny
Blok I: Podstawy inteligencji emocjonalnej
Blok II: Inteligencja emocjonalna w praktyce
Blok III: Empatia w działaniu, czyli jak wspierać rozwój innych


Terminy realizacji:
20-11-2020 w godz.
27-11-2020 w godz.

Cena: 100,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Dorota Łańcucka