Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Interaktywna lekcja języka polskiego z wykorzystaniem zasobów platformy Edupolis

Liczba godzin: 1
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk