Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Interaktywne zabawy z książką

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze