Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Internet jako wirtualna biblioteka

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze