Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak bezpiecznie korzystać z internetu?

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze