Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak dbać o nasz wzrok?Program:
1. Jak widzi ludzkie oko?
2. Zasady ochrony zmysłu wzroku


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305