Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak diagnozować i wspierać dzieci i młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi? (seminarium)
Terminy realizacji:
00-00-0000 w godz.

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Małgorzata Wdowczyk
Prowadzący: specjalista zewnętrzny