Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak dobrze prowadzić doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole ponadpodstawowej? (warsztaty)Program:
  1. Doradztwo zawodowe - podstawy prawne i organizacyjne w roku szkolnym 2019/2020.


Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: doradcy zawodowi
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński