Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak dzisiaj uczyć matematyki? O nowoczesnych koncepcjach kształcenia matematycznego (warsztaty)Program:
1.Kształcenie rozumienia przez uczniów podstawowych pojęć matematycznych a zajęcia w konwencji alfabetyzacji wizualnej
2.O potrzebie polisensorycznego nauczania matematyki w przykładach z praktyki nauczycielskiej


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Grażyna Troszyńska
Prowadzący: Małgorzata Makiewicz