Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak efektywnie uczyć historii i wiedzy o społeczeństwie? (kontynuacja)Program:

1. Praca z uczniem mającym trudności  w uczeniu się historii - opracowywanie materiałów.
2. Prezentacja materiałów, analiza, wymiana doświadczeń, dzielenie się przykładami dobrej praktyki.
3. Podsumowanie pracy sieci w roku szkolnym 2017/2018.

od 03-10-2017 r. do 29-05-2018 r. - praca online                                                                                 


Terminy realizacji:
02-10-2017 w godz. 15.00 - 18.00
30-05-2018 w godz. 15.00 - 18.00

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Patryk Krzemiński
Prowadzący: Patryk Krzemiński