Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak eliminować agresywne zachowania dziecka? (warsztaty)Program:
  1. Pojęcie agresji, agresja dziecka w okresie przedszkolnym.
  2. Procesy pobudzania i hamowania a inteligencja emocjonalna i społeczna.
  3. Sposoby eliminowania agresywnego zachowania: metody i techniki wywołujące pożądane zachowanie dziecka.
  4. Postawa nauczyciela hamująca agresję dziecka.
  5. Wsparcie rodzinne dziecka.

Terminy realizacji:
10-04-2018 w godz. 15.30 - 17.45
17-04-2018 w godz. 15.30 - 17.45

Cena: 90,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska