Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak indywidualizować pracę na lekcjach?Program:
  1. Rozpoznawanie predyspozycji ucznia, jego mocnych stron.
  2. Metody i formy pracy dostosowane do predyspozycji ucznia.

Terminy realizacji:
05-03-2019 w godz. 15.00-17.30
02-04-2019 w godz. 15.00-17.30

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik