Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak kształcić kompetencje kluczowe na zajęciach? (warsztaty)
Terminy realizacji:
19-10-2022 w godz. 14.30-17.30

Cena: 30 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Ewa Olejnik