Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak kształcić kompetencje przyszłości - pomysły na lekcje rozwijające myślenie (warsztaty)Program:
1. Kompetencje przyszłości, czyli jakie?
2. Cechy i umiejętności człowieka myślącego krytycznie
3. Narzędzia myślowe w pracy nauczyciela: gałązka logiczna, technika Widzę-Myślę- Zastanawiam się, technika W-C-J-N, Most, 5x dlaczego, 6-ciu pytań, lawina pytań, pytania sokratejskie, Mapy Rozwiązań Problemów Danilo Siriasa


Cena: 45,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dorota Podorska