Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak mózg uczy się języków obcych?Program:
1.Jak funkcjonuje mózg naszego ucznia podczas procesu uczenia się?
2.Co ma wpływ na pracę i wydajność mózgu?
3.Czy istnieje nauczanie przyjazne dla mózgu i naszego ucznia?
4.Proces uczenia się , czyli co z czym łączyć, aby osiągnąć efekty.
5.Nauczanie polisensoryczne na lekcjach języka obcego.
6.Jak pracować z uczniem nad skuteczną nauką języka obcego- strategie aktywizujące na lekcjach język obcego.

Terminy realizacji:
09-03-2022 w godz. 17.00-18.30

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Joanna Piernikowska