Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak nauczać wiedzy o społeczeństwie według założeń nowej podstawy programowej w szkole podstawowej? (seminarium)Program:
  1. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie w klasie 8 szkoły podstawowej.
  2. Ciekawe rozwiązania związane z realizacją treści podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie.

Terminy realizacji:
04-02-2019 w godz. 14.45-18.00

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Patryk Krzemiński
Prowadzący: Patryk Krzemiński