Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak pomóc dzieciom i młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi? (seminarium)Program:
1.Diagnoza zaburzeń depresyjnych
2.Praca indywidualna z uczniem z zaburzeniami depresyjnymi
3.Wspieranie rodziny ucznia z zaburzeniami depresyjnymi

Terminy realizacji:
01-03-2023 w godz.

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Małgorzata Wdowczyk
Prowadzący: specjalista zewnętrzny