Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak pracować z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera? - warsztat praktycznych umiejętności nauczyciela (warsztaty)Program:
  1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci ze spectrum autyzmu.
  2. Miejsce ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej.
  3. Poznanie skutecznych metod w pracy z dzieckiem z autyzmem/zespołem Aspergera.

Terminy realizacji:
20-10-2018 w godz. 8.30-13.30
21-10-2018 w godz. 8.30-13.30

Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, pedagodzy szkolni, wychowawcy, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska
Prowadzący: Eliza Ludkiewicz - psycholog kliniczny