Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak pracować z uczniem agresywnym? - zastosowanie Treningu Zastępowania Agresji (TZA) - rekrutacja zakończonaProgram:
  1. Trening Zastępowania Agresji- zapoczątkowanie procesu grupowego.
  2. Agresja jako zachowanie wyuczone.
  3. Trening umiejętności prospołecznych.
  4. Trening kontroli złości.
  5. Trening wnioskowania moralnego i wartości.

Terminy realizacji:
22-02-2019 w godz. 14.45-18.00
23-02-2019 w godz. 8.00-15.00
02-03-2019 w godz. 8.00-15.00

Cena: 200,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: pedagodzy szkolni, wychowawcy, nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Aleksandra Plec, trener grup TZA