Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak pracować z uczniem agresywnym - zastosowanie treningu zastępowania agresji (TZA) (warsztaty)Program:
  1. Zapoczątkowanie procesu grupowego (integracja, kontrakt, organizacja).
  2. Agresja jako zachowanie wyuczone - uzależnienie.
  3. Trening umiejętności prospołecznych.
  4. Trening kontroli złości.
  5. Trening wnioskowania moralnego i wartości.

Terminy realizacji:
17-04-2020 w godz. 14.30-19.00
18-04-2020 w godz. 8.00-16.00

Cena: 200,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Aleksandra Plec - trener grup TZA, pedagog