Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak praktycznie nauczać o bioróżnorodności?Program:

1. Deficyt natury – wyzwanie dla współczesnych nauczycieli
2. Plątanina życia  - Uzależnienie człowieka od środowiska naturalnego, powiązania między żywymi organizmami
3. Bioróżnorodność w podstawie programowej. Jak praktycznie nauczać o bioróżnorodności, rozpoznajemy zioła


Terminy realizacji:
12-12-2017 w godz. 15.30 - 17.45

Cena: forma bezpłatna zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i inni zainteresowani
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: dr Maria Palińska