Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak przeciwdziałać agresji i przemocy w szkole? (kurs blended learning)Program:
  1. Agresja i przemoc rówieśnicza
  2. Cyberprzemoc rówieśnicza - jak ją rozpoznać
  3. Świadek przemocy rówieśniczej - jak pracowac z uczniami?
  4. Metody przeciwdziałania przemocy rówieśniczej
  5. Zastosowanie Metody Wspólnej Sprawy w praktyce szkolnej

Termin:
12.10.2020 - 31.12.2020Cena: 50,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele, wychowawcy
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka