Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak przeciwdziałać agresji i przemocy w szkole? (kurs blended learning)Program:
1. Agresja i przemoc rówieśnicza
2. Cyberprzemoc rówieśnicza - jak ją rozpoznać
3. Świadek przemocy rówieśniczej - jak pracowac z uczniami?
4. Metody przeciwdziałania przemocy rówieśniczej
5. Zastosowanie Metody Wspólnej Sprawy w praktyce szkolnej

Terminy realizacji:
17-01-2022 w godz.
10-02-2022 w godz.

Cena: 90 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 15
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka