Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak przygotować ucznia do egzaminu po ósmej klasie? (warsztaty)Program:
  1. Zasady organizacji i przebiegu egzaminu.
  2. Omówienie arkusza egzaminacyjnego: rodzaje zadań.
  3. Lektury obowiązkowe na egzaminie.
  4. Zadanie rozszerzonej odpowiedzi-wypracowanie: temat o charakterze twórczym, temat o charakterze argumentacyjnym.
  5. Praktyczne ćwiczenia doskonalące umiejętności sprawdzane na egzaminie.

Terminy realizacji:
05-12-2018 w godz. 15.30-18.00
12-12-2018 w godz. 15.30-18.00

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka polskiego, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk