Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak przygotować ucznia do egzaminu z języka polskiego po VIII klasie?Program:

Zasady organizacji i przebiegu egzaminu

Prezentacja różnych rodzajów zadań:

zadania zamknięte: 

-zadania wyboru wielokrotnego,

- zadania typu prawda-fałsz, 

- zadania na dobieranie 

 zadania otwarte: 

-z luką, 

-zadania krótkiej odpowiedzi, 

-zadanie rozszerzonej odpowiedzi,

Omówienie arkusza egzaminacyjnego.

Praktyczne ćwiczenia doskonalące umiejętności sprawdzane na egzaminie.


Terminy realizacji:
15-02-2018 w godz. 10.00 - 13.45

Cena: 50,00 zł zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk