Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak przyjąć uczniów z Ukrainy w naszych szkołach?Program:
1 Doświadczenie wojny i uchodźstwa – jak o tym rozmawiać z uczniami polskimi i ukraińskimi?, dr Magdalena Śniegulska, psycholog, psychoterapeuta, dydaktyk, Uniwersytet SWPS w Warszawie, Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Przygotowanie językowe uczniów z Ukrainy, Nadzieja Hajduczenia, nauczycielka języków obcych z Torunia, prowadząca zajęcia języka polskiego i historii regionu kujawsko-pomorskiego w języku ukraińskim w Kujawsko-Pomorskiej e-Szkole.
3. Wolontariat solidarności z Ukrainą – najważniejszy w życiu egzamin z człowieczeństwa w III LO we Włocławku, Ewa Nowak, Dobrawa Wiśniewska, Dariusz Duszeński, nauczyciele III LO im. M. Konopnickiej we Włocławku.
4. Dezinformacja i fake newsy – pięć kroków do oceny wiarygodności informacji, Anna Puścińska, nauczyciel konsultant, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Terminy realizacji:
17-03-2022 w godz. 12.00-13.30

Cena: 0 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Anna Puścińska