Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak publikować w sieci? - prawa autorskie i prawa użytkowników

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze