Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak radzić sobie ze stresem? Efektywne zarządzanie czasem (warsztaty)Program:
  1. Sposoby radzenia sobie ze stresem
  2. Techniki wykorzystywane w zarządzaniu czasem
  3. Korzyści z efektywnego zarządzania czasem


Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Lena Tkaczyk
Prowadzący: Lena Tkaczyk