Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak realizować podstawę programową edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadpodstawowej? (seminarium)Program:
1.Zmiany w podstawie programowej edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadpodstawowej
2.Reagowanie w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi
3.Zmiany w edukacji obronnej

Terminy realizacji:
27-10-2022 w godz. 15.00-16.30

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: specjalista zewnętrzny