Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak realizować podstawę programową z geografii w okresie przejściowym?Program:

Nowa podstawa programowa z geografii

Zajęcia w terenie - kształcenie umiejętności kluczowych

Realizacja podstawy programowej z geografii w okresie przejściowymCena: 40,00 zł zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele geografii szkół podstawowych
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik