Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak realizować treści z elektrochemii (seminarium online)Program:
1. Elektrochemia w podstawie programowej w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Terminy realizacji:
11-01-2022 w godz. 16.00-18.30

Cena: 45 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka, Konrad Trokowski - specjalista zew