Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak rozmawiać o trudnych tematach z młodzieżą? Praca z filmem jako przykład skutecznej metody wychowawczej w szkole ponadpodstawowej (warsztaty)Program:
  1. Diagnoza, czyli jakie tematy są trudne dla młodzieży, a jakie dla nas nauczycieli? 
  2. Czym kierować się przy wyborze filmów i z jakich źródeł korzystać? 
  3. Jakie metody pracy z filmem i jakie narzędzia zastosować? 
  4. Jak prowadzić dyskusję po filmie, aby być skutecznym moderatorem? 
  5. Przykłady trudnych tematów wychowawczych realizowanych metodą warsztatową z konkretnymi filmami krótkometrażowymi (przemoc, uzależniania, problemy dojrzewania związane z wpływem Internetu i technologii na przyjaźń, miłość i inne relacje, młodzieńczy bunt i planowanie przyszłości, relacje z ludźmi a wygląd człowieka, sposób komunikacji).
  6. Poszukiwanie innych kontekstów filmowych (np. filmów pełnometrażowych, fabularnych) przydatnych przy omawianiu trudnych tematów. 

Terminy realizacji:
19-11-2019 w godz. 14.30-17.30

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wychowawcy w szkołach ponadpodstawowych
Liczba godzin: 4
Prowadzący: Monika Głowacka