Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak rozpoznać depresję u dzieci i młodzieży? (seminarium)Program:
  1. Rodzaje depresji.
  2. Czynniki ryzyka i objawy.
  3. Leczenie depresji.
  4. Rola szkoły w leczeniu depresji u dzieci i młodzieży.


Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: lekarz psychiatra, specjalista z poradni zdrowia psychi