Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak rozwiązywać problemy wychowawcze?Program:

Budowanie pozytywnego klimatu w klasie/szkole. 

Postępowanie w sytuacjach trudnych wychowawczo.

Sposoby rozwiązywanie konfliktów w szkole.


Terminy realizacji:
21-02-2018 w godz. 10.00 - 12.30

Cena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka