Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów na lekcjach języka obcego? (warsztaty)Program:
  1. Kompetencje kluczowe w odniesieniu do umiejętności na lekcjach jezyka obcego.
  2. Sposoby rozwijania wybranych umiejętności na lekcjach języka obcego.

Terminy realizacji:
26-10-2017 w godz. 14.00 - 18.00

Cena: 50,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języków obcych wszystkich etapów edukacyjnych, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Patryk Krzemiński
Prowadzący: Patryk Krzemiński