Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak szukać, żeby znaleźć? Poszukiwanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305