Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak uczyć myślenia? - nowoczesne nauczanie w szkole kształcącej w zawodach (kurs online)Program:
  1. Diagnozowanie predyspozycji ucznia w zakresie uczenia się.
  2. Nowoczesne metody w nauczaniu - uczeniu się.
  3. Techniki uczenia się. Motywowanie ucznia do nauki.

Terminy realizacji:
07-05-2018 w godz. on-
07-06-2018 w godz. -line

Cena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele techników i szkół branżowych
Liczba godzin: 30
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Dariusz Jałoszyński, Tamara Kozikowska