Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak uczyć myślenia? - nowoczesne nauczanie w szkole kształcącej w zawodach (kurs online)Program:
  1. Diagnozowanie predyspozycji ucznia w zakresie uczenia się.
  2. Nowoczesne metody w nauczaniu - uczeniu się.
  3. Techniki uczenia się. Motywowanie ucznia do nauki.

Terminy realizacji:
01-03-2018 w godz.

Cena: 30,00 zł
Adresat: nauczyciele techników i szkół branżowych
Liczba godzin: 30
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Dariusz Jałoszyński, Tamara Kozikowska