Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak uczyć uczenia się? (warsztaty)Program:
  1. Rozbudzić umysł ucznia-podstawy neurodydaktyki.
  2. Diagnoza ucznia.
  3. Modele uczenia się.
  4. Szkoła przyjazna dla procesu uczenia się.

Terminy realizacji:
16-01-2018 w godz. 15.00 - 18.00
30-01-2018 w godz. 15.00 - 18.00
28-02-2018 w godz. 15.00 - 18.00

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik