Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak wdrażać reformę w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej? Zmiany w przepisach prawa oświatowego (seminarium)Program:
  1. Zmiany w prawie oświatowym - informacje ogólne.
  2. Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

 


Terminy realizacji:
07-09-2017 w godz. 14.30 - 17.45

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska, Irena Kaczmarowska