Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych ucznia w szkole branżowej i technikum? (warsztaty)Program:
  1. Określenie zdolności specjalnych uczniów.
  2. Badanie zdolności specjalnych.
  3. Interpretacja jakościowa i ilościowa wyników z zastosowania narzędzi do badania zdolności specjalnych.

Terminy realizacji:
11-12-2017 w godz. 15.00 - 18.00
04-01-2018 w godz. 15.00 - 18.00

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele techników i szkół branżowych
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Dariusz Jałoszyński